پیچ های کارتل


سایزهای موجود : 12  -  14  -  16  - 18  -  20  -  21  -  22  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  30  -  32

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پیچ تخلیه (کارتل) 27

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • کاربرد: پیچ تخلیه 27
 • گام دنده: 1.5×27
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل) 26

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • گام دنده: 1.5×26
 • کاربرد: پیچ تخلیه 26
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل) 21

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • کاربرد: پیچ تخلیه 21
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل) 20

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • کاربرد: پیچ تخلیه 20
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل) 18

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • گام دنده: 1.5×18
 • کاربرد: پیچ تخلیه 18
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل)16

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • کاربرد: پیچ تخلیه 16
 • گام دنده: 1.5×16
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه( کارتل) 14

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • گام دنده: 1.5×14
 • کاربرد: پیچ تخلیه
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

پیچ تخلیه (کارتل) 12

{{model.rate}} رای ناکافی

بدون شرح...

 • رنگ: طلایی
 • گام دنده: 1.5×12
 • کاربرد: پیچ تخلیه12
 • سازنده: گروه صنعتی صحراگرد

دسته‌بندی